Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 
1. ADATKEZELŐ
 
Adatkezelő cég neve: We Tube Kft,
Adatkezelő cég székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 107. 3. emelet 3.
Adatkezelő cég levelezési címe: 1097 Budapest, Vaskapu utca 20.
Adatkezelő cég elektronikus levelezési címe: info@starnetwork.hu
Adatkezelő cég telefonszáma: +36 20 210 99 29
Adatkezelő cég weboldala: www.starnetwork.hu
 
2. TÁRHELY-SZOLGÁLTATÓ
 
Tárhely-szolgáltató cég neve: ShopRenter.hu Kft
Tárhely-szolgáltató cég székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 129. 
Tárhely-szolgáltató cég levelezési címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Tárhely-szolgáltató cég elektronikus levelezési címe: info@shoprenter.hu
Tárhely-szolgáltató cég telefonszáma: +36 1 234 5012
Tárhely-szolgáltató cég weboldala: www.shoprenter.hu
 
 
3. A SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE ÉRDEKÉBEN KEZELT ADATOK
 
3.1. Regisztráció
 
3.1.1. Kezelt adatok köre
 
Vezetéknév, keresztnév,
Email,
Jelszó,
Telefonszám,
Számlázási cím 
o Utca, házszám, emelet, ajtó
o Irányítószám
o Város
 
 
3.1.2. Adatkezelés célja: Felhasználói fiók létrehozásával együtt járó kényelmi funkció biztosítása azzal, hogy a későbbiekben a rendelés teljesítéséhez szükséges adatok újbóli megadása nem szükséges. A regisztráció a szerződéskötésnek nem feltétele. 
 
3.1.3. Adatkezelés ideje: A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Ha a Felhasználó nem kéri regisztrációjának törlését, úgy Adatkezelő a Weboldal megszűnését követő legkésőbb 15 nap elteltével törli rendszeréből.
 
3.1.4. Adatkezelés jogalapja: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.
 
3.1.5. Adatok forrása: közvetlenül a Felhasználótól felvett, Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatot, melyet nem az érintett személytől vett fel.
 
A felhasználónév és az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon, ezért például nem szükséges, hogy az e-mail cím a Felhasználó nevét tartalmazza. A Felhasználó szabadon dönthet arról, hogy olyan létező e-mail címet ad-e meg, amely a kilétére utaló információt tartalmaz.
 
3.1.6. Regisztráció törlése: A regisztráció törlésére az Adatkezelőnek küldött törlési kérelemmel van lehetőség. A törlési kérelem beérkezése esetén Adatkezelő haladéktalanul törli a Felhasználó felhasználói fiókját valamennyi személyes adatával együtt. A törlés azonban nem érinti a már esetlegesen leadott rendelésekhez kapcsolódó számla, fogyasztói panasz megsemmisítését, mert Adatkezelő köteles azt megőrizni a hatályos magyar jogszabályok értelmében. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.  
 
3.1.7. Adatkezelés elmaradásának következménye: A Felhasználó nem tudja a regisztrációval együtt járó kényelmi funkciót igénybe venni, nem jogosult felhasználói fiók létrehozására, használatára és megrendelés leadására.
 
3.2. Megrendelést követő szerződéskötés érdekében kezelt adatok
 
3.2.1. Kezelt adatok köre: teljes név, email cím, telefonszám, szállítási, illetve számlázási cím: ország, irányítószám, város, utca, házszám.
 
3.2.2. Adatkezelés célja: 
Felhasználó azonosítása,
Szerződéskötés,
Szerződés teljesítése,
Szerződés módosítás, kiegészítés,
Szerződés teljesítéséhez szükséges kapcsolattartás.
 
3.2.3. Adatkezelés ideje: A Felhasználó adatait a szerződés teljesítését követően a polgári jogi elévülési idő leteltéig (5 év) kezeli Adatkezelő.
 
3.2.4. Adatkezelés jogalapja: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a Felhasználóval, mint vásárlóval kötött szerződés teljesítése.
 
3.2.5. Adatok forrása: közvetlenül a Felhasználótól felvett, Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatot, melyet nem az érintett személytől vett fel.
 
3.2.6. Adatkezelés elmaradásának következménye: Személyes adatok megadása nélkül Adatkezelő nem képes a Felhasználó beazonosítására, továbbá Adatkezelő nem fog rendelkezni olyan adatokkal, melyek a teljesítésre képessé tennék.
 
3.3. Ügyféllevelezés, kapcsolattartás
 
3.3.1. Kezelt adatok köre: teljes név, email cím, illetve minden olyan adat, melyet a Felhasználó önkéntesen ad meg a kapcsolatfelvétel során.
 
3.3.2. Adatkezelés célja: Ha Felhasználónak a Weboldallal, az Adatkezelő szolgáltatásával, tevékenységével kapcsolatos kérdése merül fel, a jelen Tájékoztatóban és a Weboldal felületén elhelyezett elérhetőségeken keresztül kapcsolatba léphet Adatkezelővel. Adatkezelő és a Felhasználó közötti kapcsolattartás és kapcsolatfelvétel lehetővé tételét célját szolgálja a felmerült kérdéssel összefüggésben.
 
3.3.3. Adatkezelés ideje: Adatkezelő a hozzá beérkezett e-maileket, postai leveleket a küldő nevével, e-mail címével és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt, az adatközléstől számítva addig kezeli, amíg Felhasználó kérdését, észrevételét nem sikerült megoldania, megválaszolnia. A kérés, kérdés rendezése, megválaszolása esetén Adatkezelő 30 napon belül törli a Felhasználó személyes adatait. 
 
3.3.4. Adatkezelés jogalapja: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.
 
3.3.5. Adatok forrása: közvetlenül a Felhasználótól felvett, Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatot, melyet nem az érintett személytől vett fel.
 
3.3.6. Adatkezelés elmaradásának következménye: Ügyféllevelezésen keresztüli kapcsolattartás elmaradása.
 
3.4. Panasz ügyintézés
 
3.4.1. Kezelt adatok köre: név, e-mail cím (a kapcsolatfelvétel formájától függ), telefonszám (a kapcsolatfelvétel formájától függ), Felhasználó által benyújtott panasz.
 
3.4.2. Adatkezelés célja: Ha a Felhasználónak a Weboldallal, Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos panaszát kezeli Adatkezelő, úgy az ügyintézés során személyes adatok kezelését is megvalósítja. Az adatkezelés célja a jogszabályi előírásoknak megfelelő szavatossági igény és egyéb panaszügyintézés megvalósítása, továbbá az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás a felmerült kérdéssel összefüggésben. A Felhasználó által benyújtott panasz kezelésének célja az adott panasz iktatása, megőrzése a hatályos jogszabályok által meghatározott időtartamig.
 
3.4.3. Adatkezelés ideje: A fogyasztóvédelmi törvény alapján az adatokat, illetve a hozzá tartozó panaszleveleket a panaszügyintézést követő 5 évig köteles Adatkezelő megőrizni.
 
3.4.4. Adatkezelés jogalapja: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján a fogyasztóvédelmi törvényben és a Ptk.-ban előírt jogi kötelezettségek teljesítése.
 
3.4.5. Adatok forrása: közvetlenül a Felhasználótól felvett, Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatot, melyet nem az érintett személytől vett fel.
 
3.4.6. Adatkezelés elmaradásának következménye: panasz intézésének elmaradása, tekintettel arra, hogy személyes adatok megadása nélkül Adatkezelő nem tudja a Felhasználóval az adott ügy kapcsán a kapcsolatot felvenni, tartani és a problémát orvosolni, továbbá jogi kötelezettségét nem tudja teljesíteni.
 
3.5. Partnerek kapcsolattartói személyes adatainak kezelése
 
3.5.1. Kezelt adatok köre: kapcsolattartó neve, email címe, telefonszáma, foglalkoztató neve és székhelye, adószáma, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási szám, székhely, adószám.
 
3.5.2. Adatkezelés célja:
 
a) Szerződéskötés előkészítése,
b) Szerződés létrehozatala,
c) Szerződés teljesítése,
d) Igény- és jogérvényesítés,
e) Azonosítás,
f) Kapcsolattartás.
 
3.5.3. Adatkezelés ideje: Polgári jogi igény érvényesítésével, vagy kötelezettség teljesítésével kapcsolatban az adatmegőrzési idő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:22. § (1) alapján az érintett Felhasználó való polgári jogi jogviszony megszűnését követő 5 év.
 
3.5.4. Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont biztosítja a jogi alapot, ha ajánlatkérés, szerződéskötés és a szerződés teljesítésével összefüggésben nem a jogi személy, hanem képviseletében kapcsolattartó jár el:
 
Ha a kapcsolatfelvevő jogi személy és ajánlatkérés, szerződéskötés, annak teljesítése, módosítása, megszüntetése kapcsolattartóin keresztül történik, tehát a kapcsolattartó jár el a jogi személy képviseletében, úgy Adatkezelő az adott kapcsolattartói adatait amiatt kezeli, mert az érintett cég képviseletében jár el, így Adatkezelő a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja szerint a cég jogos érdekében kezeli a kapcsolattartó adatait a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig. A kapcsolattartóként megjelölt személy Adatkezelőhöz intézett írásos bejelentés útján tiltakozhat az adatkezelés ellen.
 
Adatkezelő jogos érdeke továbbá, hogy a jogi személlyel szemben szerződéses jogviszony esetén a szerződésből folyó esetleges igényét érvényesítse. Az Adatkezelő a szerződés megszűnését követő Ptk. szerinti elévülési idő végéig a szerződésből folyó igénye, mint jogos érdek érvényesítésének lehetséges idejéig megőrzi az érdekérvényesítéshez szükséges adatokat. (E szabály alóli kivétel: ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett Felhasználó olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek)
 
3.5.5. Adatok forrása: közvetlenül a kapcsolattartótól felvett. Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatot, melyet nem az érintettől személytől, szervezettől vett fel. A kapcsolattartónak csak a feltétlenül szükséges adatait kezeli az Adatkezelő, így a kapcsolattartó alapvető jogai és szabadságai az adatkezeléssel nem sérülnek, és is nem élveznek elsőbbséget az Adatkezelő és a partner jogos érdekeivel szemben.
 
3.5.6. Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Személyes adatok megadása nélkül az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges kapcsolattartás nem biztosított.
 
3.6. Számla kiállítása
 
3.6.1. Kezelt adatok köre: Számlaigénylő neve, számlázási cím: ország, irányítószám, város, cím, ajtó/emelet, adószám.
 
3.6.2. Adatkezelés célja: A Számvitelről szóló törvény értelmében számla kiállítása, melynek célja jogi kötelezettség teljesítése, számlák kezelése, könyvelés előkészítése, nyilvántartása.
 
3.6.3. Adatkezelés ideje: A számlán szereplő adatokat 8 évig kötelezően megőrizi Adatkezelő.
 
3.6.4. Adatkezelés jogalapja: A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése.
 
3.6.5. Adatok forrása: közvetlenül a Felhasználótól felvett, Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatot, melyet nem az érintett személytől vett fel.
 
3.6.6. Adatkezelés elmaradásának következménye: Adatkezelő a számvitelről szóló törvény és az Áfa törvény rendelkezéseinek megfelelő jogi kötelezettségét nem tudja teljesíteni.
 
3.7. Szerződésből eredő igények érvényesítése érdekében kezelt adatok
 
3.7.1. Kezelt adatok köre: szerződő neve (Cégnév), e-mail cím, számlázási cím: irányítószám, város, utca, házszám. 
 
3.7.2. Adatkezelés célja: Szerződés megszűnését követően felmerült jogi igényérvényesítés Adatkezelő részéről, továbbá a Felhasználónak a szerződésből eredő igényeinek kivizsgálása, szükség esetén teljesítése érdekében szükséges.
 
3.7.3. Adatkezelés ideje: A szerződésből eredő igények érvényesítésére nyitva álló idő végéig (5 évig) őrzi meg az adatokat az Adatkezelő.  Amennyiben bármely kapcsolattartó vagy az általa képviselt jogi személy tiltakozik az adatkezelés ellen, úgy tiltakozásuk esetén is jogosult Adatkezelő saját jogos érdekeinek érvényesítése vagy jogi kötelezettség teljesítése érdekében a szerződés megszűnésétől számított további 5 évig megőrizni. (E szabály alóli kivétel: ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett Felhasználó olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.)
 
3.7.4. Adatkezelés jogalapja: A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján Adatkezelő jogos érdekében kerül sor az adatkezelésre.
 
3.7.5. Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Amennyiben a felek közötti szerződés megszűnik és Adatkezelő a szerződést megsemmisítené, úgy adott esetben a szerződésből származó igényeinek érvényesítése lehetetlenné válna, mint ahogy a Felhasználó polgári jogi igényeinek kivizsgálása, teljesítése is. 
 
 
4. EGYÉB CÉLÚ ADATKEZELÉS
 
4.1. Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés
 
4.1.1. Kezelt adatok:
 Adatkezelő a Felhasználónevét és e-mail címét kezeli. 
 
4.1.2. Adatkezelés célja: A feliratkozással a Felhasználó ahhoz járul hozzá, hogy Adatkezelő a közvetlen megkeresés módszerével direktmarketing tartalmú hírlevelet küldjön részére. Feliratkozás esetén a Adatkezelő – eltérő nyilatkozat, kifogás, tiltakozás hiányában – az igénylés során Felhasználó által megadott személyes adatait, email címét és nevét felhasználja annak céljából, hogy Adatkezelő a szolgáltatásairól tájékoztató anyagot, akciót, ajánlatot, tájékoztatást juttasson el. 
 
4.1.3. Adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatok kezelését hozzájárulásának visszavonásáig végzi. A hozzájárulás visszavonása történhet:
 
- Felhasználó leiratkozik a hírlevélről a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva vagy
- kéri levételét emailben vagy postai úton.  
 
Leiratkozás esetén Adatkezelő további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.  A hírlevélről a Felhasználó bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, térítésmentesen leiratkozhat.
 
4.1.4. Adatkezelés jogalapja: A Rendelet 6. cikk a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.
 
4.1.5. Adatok forrása: közvetlenül a Felhasználótól felvett. Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatot, melyet nem az érintettől személytől, szervezettől vett fel.
 
4.1.6. Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A Felhasználó nem kap direkt marketing tartalmú hírlevelet, illetve az abban foglalt információkhoz, ajánlathoz, akcióhoz nem jut hozzá, arról nem értesül.
 
 
4.2. Nyereményjáték
 
 
4.2.1. Kezelt adatok: Adatkezelő minden nyereményjáték esetében külön adatkezelési tájékoztatót tesz közzé, melyben pontosan megjelöli az adott játékkal összefüggésben kezelt adatokkal kapcsolatos információkat. A kezelt adatok köre nyereményjátékonként eltérő lehet. 
 
Adatkezelés célja: Ebben az esetben az adatkezelés a nyereményjáték lebonyolítása során és annak érdekében történik, továbbá a Felhasználó részére a nyereményjátékban való részévétel biztosítása. 
 
4.2.2. Adatkezelés időtartama: Az adatok a nyereményjáték lezárását követő 15 napon belül  törlésre kerülnek. Kivételt képeznek ez alól a nyertes adatai, melyeket Adatkezelő 8 évig megőriz, a számvitelről szóló törvény szabta kötelességének eleget téve. 
 
4.2.3. Adatkezelés jogalapja: A Rendelet 6. cikk a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.
 
4.2.4. Adatok forrása: közvetlenül a Felhasználótól felvett. Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatot, melyet nem az érintettől személytől, szervezettől vett fel.
 
4.2.5. Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A Felhasználó nem tud részt venni az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékban. 
 
4.3. Cookie-k (sütik) kezelése
 
Adatkezelő sütiket használ a Weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a jobb felhasználói élmény biztosítása, a Weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében. A cookie („süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet minden böngésző támogat.
 
Sütik törlése
 
A szükséges cookiekon kívül a sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét. Bizonyos funkciók vagy szolgáltatások azonban nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.
 
A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomon követes megnevezéssel van lehetőség.
 
Ha többet szeretne megtudni arról, hogy böngészője milyen cookie-kat használ, kérjük, látogasson el a saját böngészőjének megfelelő, alábbi weboldalak egyikére:
 
Google Chrome  
Mozilla Firefox 
Windows Internet Explorer 
Microsoft Internet Explorer 11
Microsoft Internet Explorer 10
Microsoft Internet Explorer 9
Microsoft Internet Explorer 8
Microsoft Edge
Safari
 
4.3.1. Weboldalon használt sütik
 
Ezen az oldalon alapvetően az alábbi cookie-t használja Adatkezelő:
 
Munkamenet cookie (session-id): Ezek ideiglenesen elhelyezett cookie-k, amik csak addig működnek, amíg a látogató a Weboldalra belép (pontosabban a böngésző bezárásáig, amikor a látogató az adott honlapra belép). A munkamenet cookie-k segítik a Weboldalt “emlékezni” arra, hogy a Felhasználó az előző oldalon mit választott ki, így nem kell még egyszer ugyanazt az információt megadnia.
 
Tárolt süti (Persistent Cookies): azok a sütik, amelyek azután is online eszközén maradnak, hogy a Felhasználó elhagyta az adott Weboldalt, és egy véletlenszerűen generált számot eltárolva segítenek a Weboldal látogatóinak egyedi felhasználóként történő azonosításában. A süti típusától függ, hogy mennyi ideig tárolódik a Felhasználó eszközén. A Weboldalon alkalmazott tárolt sütik fontos forgalmi adatokkal szolgálnak annak használatáról. 
Funkcionális „sütik”: E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a Weboldalt, vagy a Felhasználó által korábban megadott, és tárolni kért adatait: például a szövegméretben, betűtípusban vagy a Weboldal egyéb testre szabható elemében Felhasználó által végrehajtott felhasználói változtatások. Ezek a „sütik” nem követik nyomon a Felhasználó más weboldalakon folytatott tevékenységét. 
I. A rendszer által naplózott egyéb személyes adatok
 
Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.
 
Adatok forrása: Közvetlenül a Felhasználótól felvett.
 
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a Weboldal működése akadályba ütközhet, Adatkezelő szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, analitikai mérések pontatlansága.
 
II. Külső szolgáltatók által a Weboldalon alkalmazott sütik 
 
A portál html kódja Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a Felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükről történő közvetlen kapcsolódás, a Felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt a felhasználói adatokat képesek gyűjteni.
 
A Weboldal felülete tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban Adatkezelővel. 
 
Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat a Felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy a Felhasználónak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.
 
Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.
 
A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmuk tekintetében.
 
Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.
 
Adatok forrása: Közvetlenül a Felhasználótól felvett.
 
Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az Ads konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k leggyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.
- Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google weboldal elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről anoním módon. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.
Remarketing cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton vagy a Facebook-on és partner oldalaikon található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg.
Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 60 nap.
Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.
Facebook cookie (Facebook pixel): A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
A hirdetésekhez kapcsolódó „sütik" használatának célja, hogy Adatkezelő kiválassza a látogatóit leginkább érdeklő, vagy számukra fontosnak tűnő hirdetéseket és azokat megjelenítse a Weboldalon. Illetve ezekkel a kampányainak a teljesítményét is mérni tudja. Ezen „sütik” teszik lehetővé, hogy külső szolgáltatók - köztük a Google – a Weboldalon korábban tett látogatás alapján célzott hirdetéseket jelenítsen meg a Felhasználónak más webhelyeken. Ezek a „sütik” adatokat gyűjtenek pl. arról, hogy melyik oldalt látogatta meg, az oldalon belül hova kattintott, hány oldalt nyitott meg. 
 
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A Weboldal a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshesse fel Adatkezelő. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. Letiltása esetén a remarketing hirdetések elmaradása. 
 
A Felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google) internetes webhelyeken jeleníthetik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google) cookie-k segítségével tárolják, hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett az Adatkezelő Weboldalán, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket a Felhasználó (azaz remarketing tevékenységet folytatnak) számára.
 
Ha a Felhasználó nem kíván remarketing hirdetéseket látni, lehetősége van letiltani a Google cookie-használatát a Google Hirdetési beállításaiban is. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok az Adatkezelőtől. 
https://adssettings.google.com/authenticated https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy
 
a) Facebook 
 
A Facebook, Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA) és a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország) által használt cookie-k lehetővé teszik a Facebooknak, hogy különféle Facebook-termékeket mutathasson be, biztosíthasson a Felhasználó részére, valamint segítenek, hogy jobban megértsék a Felhasználóval kapcsolatban a birtokukba kerülő adatokat. Ilyen adatok lehetnek például a más webhelyek és alkalmazások használatára vonatkozó információk, attól függetlenül, hogy regisztrált-e, illetve be van-e jelentkezve.
 
A Facebook cookiekkal kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken keresztül érhető el: https://www.facebook.com/help/cookies/ 
 
b) Instagram Social Pluginok
 
A Weboldalon az Instagram által működtetett Instagram beépülő közösségi moduljai („Pluginok“) is használatban vannak. Ezeket a modulokat Instagram-Logo jelöli például „Instagram Kamera“ jelölés formájában. 
 
Ha a Felhasználó a rákattint az Instagram logo-ra, úgy közvetlenül a Weboldal Instagram oldalát keresi fel és böngészője közvetlen kapcsolatot létesít az Instagram szervereivel. A Plugin tartalmát az Instagram közvetlenül a látogató böngészőjére küldi el, a Weboldalba ágyazva. Ezáltal az Instagram információt kap arról, hogy a böngésző felkereste a Weboldal vonatkozó oldalát, abban az esetben is, ha nem rendelkezik Instagram-profillal vagy éppen nem jelentkezett be az Instagramra. 
 
Az adatgyűjtés céljára és terjedelmére, valamint az adatok Instagram általi további feldolgozására és felhasználására vonatkozó adatvédelmi szabályok az Instagram adatvédelmi nyilatkozatában találhatók: https://help.instagram.com/155833707900388/.
 
5. TOVÁBBI ADATKEZELÉSEK
 
Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama). Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.
 
6. ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELE ÉS AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉG
 
 
6.1. Áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
 
Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a postai küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.
 
Az adatfeldolgozó megnevezése: Gyűjtőszállítás.hu Futárszolgálat Kft.
 
Az adatfeldolgozó székhelye: 1097 Budapest, Ecseri út 14-16.
 
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 (1) 9988-056
 
Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@gyujtoszallitas.hu
 
6.2. Hírlevél küldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
 
Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során Adatfeldolgozó és Adatfeldolgozó a Felhasználó nevét és e-mail címét a hírlevél küldéshez szükséges mértékben kezeli, a Felhasználó kérésére azt haladéktalanul törli.
 
Hírlevél küldő rendszert üzemeltető cég neve: HD Agency Kft.
 
Hírlevél küldő rendszert üzemeltető cég székhelye: 1097 Budapest Vaskapu utca 20. 
 
Hírlevél küldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma: +36-20-574-1749
 
Hírlevél küldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe: info@hdmarketing.hu
 
6.3. Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés
 
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számlviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó a Felhasználó nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.
 
Az adatfeldolgozó megnevezése: SFM-Tax Kft.
 
Az adatfeldolgozó székhelye: 1118 Budapest, Frankhegy utca 11. IX. emelet 32.
 
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 20 932 6898
 
Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@sfmtax.hu
 
6.4. Az online fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozás
 
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik az Online fizetés végrehajtásában. Ennek során az Adatfeldolgozó a Felhasználószámlázási nevét és címét, a rendelés számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli.
 
Az adatfeldolgozó megnevezése: K&H Bank Zrt. 
 
Az adatfeldolgozó székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
 
Az adatfeldolgozó telefonszáma: (06 1) 335 3355
 
Az adatfeldolgozó e-mail címe: bank@kh.hu
 
6.5. Raktárlogisztikával és csomagolással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
 
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru csomagolásában és kiszállító partner(ek)nek történő átadásában. Ennek során az Adatfeldolgozó a Felhasználó nevét, szállítási címét és telefonszámát a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben és a jogszabályoknak megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.
 
Az adatfeldolgozó megnevezése: Gyűjtőszállítás.hu Futárszolgálat Kft.
 
Az adatfeldolgozó székhelye: 1097 Budapest, Ecseri út 14-16.
 
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 (1) 9988-056
 
Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@gyujtoszallitas.hu
 
6.6. Tárhelyszolgáltatással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
 
Az adatfeldolgozó megnevezése: Shoprenter.hu Kft.
 
Az adatfeldolgozó székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 129. 
 
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-1/234-5012 
 
Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@shoprenter.hu
 
7. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS AZ ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK, ADATTOVÁBBÍTÁS
 
7.1. Adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás
 
A személyes adatokhoz Adatkezelő alkalmazottai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.
 
Adatkezelő csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat más szervek, illetve állami szervek számára. 
 
Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
 
Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 
7.2. Adatbiztonsági intézkedések
 
Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik. 
 
A Webshop számítástechnikai rendszere az Adatkezelő adatfeldolgozójánál Shoprenter.hu Kft 
szerverein találhatók meg.
 
Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
- az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
- hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
- változatlansága igazolható (adatintegritás);
- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
 
Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi
- a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
- a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
- a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
 
8. AZ ADATKEZELÉS SORÁN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK
 
Az adatkezelés időtartamán belül a Felhasználót a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg: a hozzájárulás visszavonásának joga személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés helyesbítéshez való jog adatkezelés korlátozása, törléshez való jog tiltakozáshoz való jog hordozhatósághoz való jog. Amennyiben a Felhasználó jogaival élni kíván, az a Felhasználó azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek a Felhasználóval szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel a Felhasználóról), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesz a Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Felhasználó panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Felhasználót, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani. Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.
 
8.1. A hozzájárulás visszavonásának joga
 
A Felhasználó bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk Felhasználó felé teljesíteni a kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből, valamint, ha Felhasználónak tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük. 
 
8.2. A személyes adatokhoz való hozzáférés 
 
Felhasználó jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:
a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa: az adatkezelés céljai; 
a Felhasználóról kezelt személyes adatok kategóriái; 
információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja; 
a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 
a Felhasználó azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rávonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
ha az adatokat nem a Felhasználótól gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; 
az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és a Felhasználóra nézve milyen várható következményekkel bír. 
 
A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe. A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy a Felhasználó azonosítását követően emailben juttatja el részére a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja a róla kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni. Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri. 
 
8.3. Helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog 
 
Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat,  illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzze a Felhasználó által megjelölt tartalommal. Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Adatkezelő a Felhasználó e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.
 
8.4. Adatkezelés korlátozásához való jog 
Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 
- Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra; 
- az adatkezelés jogellenes, de Felhasználó ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért, mert a Felhasználó számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Felhasználót. 
 
8.5. Törléshez - elfeledtetéshez való jog 
 
Felhasználó jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte; 
- Felhasználó visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
- Felhasználó tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre, a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert, a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 
- Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta Felhasználóról kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy a Felhasználó kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 
 
A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges: 
a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 
a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Adatkezelőnek Felhasználó felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban). 
8.6. 8.6. Tiltakozáshoz való jog 
A Felhasználó az Adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja
 
a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy
 
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.
 
Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, Adatkezelő dönt. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja a Felhasználót.
 
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a Felhasználóra  vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Felhasználó tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 
 
8.7. Adathordozhatósághoz való jog 
 
Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul, Felhasználónak joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy a Felhasználó által az Adatkezelő részére megadott adatokat megkapja, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát a Felhasználó rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa. 
 
Minden esetben a Felhasználó által közvetlenül átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika stb.)
 
A Felhasználó a rá vonatkozó, Adatkezelő rendszerében megtalálható személyes adatokat:
 
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható Adatkezelő rendszerében.
 
Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt írásbeli kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult kíván élni e jogával. A Felhasználó e jog keretében azon adatok hordozhatóságát igényelheti, melyet saját maga adott meg Adatkezelő részére. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak Adatkezelő rendszereiből való törlésével, ezért a Felhasználó e jogának gyakorlását követően is Adatkezelő rendszereiben nyilvántartásra kerül, kivéve, ha kéri adatainak törlését is.
 
8.8. Automatizált döntéshozatal 
 
Felhasználó jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Felhasználóra az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Felhasználóra nézve joghatással járna vagy Felhasználót hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ezekben az esetekben Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett Felhasználó jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve a Felhasználónak legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be. A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés: 
 
Felhasználó és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Felhasználó jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; 
vagy a Felhasználó kifejezett hozzájárulásán alapul.
 
8.9. Az elhunyt Felhasználót megillető jogok más által történő érvényesítése
 
Az érintett Felhasználó halálát követő öt éven belül az elhaltat életében megillető jogokat, mint a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához, adathordozhatósághoz és tiltakozáshoz való jogát az elhunyt által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelővel tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az elhunyt az Adatkezelőnél több ilyen nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozatban megnevezett személy érvényesítheti e jogokat.
 
Ha az elhunyt nem tett ilyen tartalmú nyilatkozatot, akkor az elhaltat életében megillető és előző bekezdésben meghatározott jogokat az érintett Felhasználó Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója érvényesítheti az érintett Felhasználó halálát követő öt éven belül (több közeli hozzátartozó esetén az a közeli hozzátartozó jogosult érvényesíteni a fenti jogokat, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja).
 
Közeli hozzátartozónak a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja szerint a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. Az elhunyt közeli hozzátartozója igazolni köteles:
az elhunyt érintett Felhasználó halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint 
saját személyazonosságát – valamint amennyiben szükséges közeli hozzátartozói minőségét – közokirattal igazolja.
 
Az elhunyt jogait érvényesítő személyt e jogok érvényesítése – így különösen az Adatkezelővel szembeni, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve bíróság előtti eljárás - során - az Infotv. és a Rendelet szerinti, - az elhunytat életében megillető jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.
 
Adatkezelő írásbeli kérelemre köteles tájékoztatni a közeli hozzátartozót a megtett intézkedésről, kivéve, ha azt az elhunyt nyilatkozatában ezt kifejezetten megtiltotta.
 
8.10. Kérelem teljesítésének határideje
 
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a 8. pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 
Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja kérelem alapján történő az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli.
 
Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt a Felhasználó másként kéri.
 
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
 
8.11. Kártérítés és sérelemdíj
 
Minden olyan személy, aki a Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.
 
9. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
 
Amennyiben Felhasználó szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében
 
- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 
- Bíróság előtt érvényesítheti jogait. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).
 
10. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE
Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint a Felhasználó tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Adatkezelő incidens bekövetkezése esetén – kivéve, ha nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve - indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja a Felhasználót és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.
 
11. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA
 
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon a Felhasználó előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót, kivéve, ha a módosítások ellen a Felhasználó tiltakozik. Ez esetben a Felhasználónak fel kell hagynia a honlap használatával.
 
Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Felhasználót az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról: 
 
a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól; 
azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását; 
hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Felhasználó bármikor visszavonhatja;
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy a Felhasználó köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása; 
az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Felhasználóra nézve milyen várható következményekkel bír. 
 
Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia. 
 
Jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.
 
Érvényes 2021.09.01-től